top of page

Náramky

Tak tancuj, spievaj, hraj. Tak poď a tancuj a život ochutnaj. Tak poď a tancuj, neprestávaj žiť. Tak poď a tancuj, tancuj mi.

bottom of page