top of page

Červená ruža

Červená ruža...dokonalý symbol vášnivej príťažlivosti...

Starí Gréci, Rimania, kresťania, slobodomurári, či ktokoľvek iný... pre každého z nich, ruža bola vždy nadčasovým symbolom lásky, úcty, viery, krásy, rovnováhy, vášne, múdrosti, oddanosti, zmyselnosti ale aj intríg...

Hoci každá farba ruže vyjadruje lásku, krásu a rovnováhu trochu inak, hlavným posolstvom všetkých ruží je aj tak vždy LÁSKA!!!

bottom of page