top of page

Peha

Lány žltých slnečníc, cítim voľnosť ako blázni pijem slzy z tvojich líc... dýchaj ma, dýchaj...

bottom of page