top of page

Agapé - Kežmarok

Priatelia, možno ste zaregistrovali, možno nie. 16.9.2021 skoro po dvoch rokoch napriek všetkému čo sa okolo nás ešte stále deje sa podaril projekt AGAPÉ │ príbehy lások bez lásky uskutočniť. Svoju tvorbu som pretavila do príbehov Kežmarský známych osobností. Poslednej grófky Hedviga Mária Szirmayová. Gizela Demiány, neopätovanej lásky P.O. Hviezdoslava. Babetta von Wieland, nešťastná láska Janka Chalupku. Čierna pani Kežmarského hradu. Beata Laska, prvá šľachtičná, ktorá podnikla výlet do Tatier, vtedy nazývaných Snežné hory, za čo bola zamurovaná do veže Kežmarského hradu.


Obrovská vďaka pani riaditeľke Sylvii Holopovej za všetko jej maximálne úsilie, ktoré vložila do projektu, za dôveru, ktorú mi prejavila, jednoducho za všetko... všetko. Z úprimného srdiečka ďakujem Milke, Emília Šavelová, nie vždy stretnete človeka ako je ona ... ľudská, priateľská, úprimná a maximálne profesionálna režisérka. Na tomto projekte sa zúčastnilo viac ako 40 neskutočne perfektných a zohratých ľudí a ja som na konci od dojatia plakala ... boli skvelí, úžasní, profesionálni. Spoznala som iný svet a utvrdila sa, že ľudskosť, tolerancia, úcta, spolupatričnosť, túžba po kráse, kultúre, priateľstve je stále medzi nami a to je dôležité!!!


bottom of page