top of page

Alojz

“Môžeš mať všetky peniaze sveta, ale je tu jedna vec, ktorú nebudeš mať nikdy. Dinosaura."

Tak ja mám aspoň svojho Alojza.


bottom of page