top of page

Modrotlač workshop

Dielnička modrotlače pod záštitou šikovných a kreatívnych žien zo Ženského inštitútu v Rimavskej Sobote, vedením lektorky Lucii Dovalovej a jej dcéry, aj žiačky Kristínky z Badína. Niečo úplne nové, inšpirujúce, ukľudňujúce a hlavne pootvorenie dverí do daľšej komnaty nevyčerpateľnej studnici remesiel.


bottom of page