top of page

Rozhybkosti 2019

Ľudový tanec je niečo, čo milujem celým srdcom. A zúčasniť sa interaktívneho festivalu Rozhybkostí je tancovať, tancovať a tancovať, nechať sa unášať vlnou nadšenia, priateľstva, spevom, hudbou... proste všetkým čo k folklóru patrí. So správnou partiou prežijete štyri dni plné hýbania sa, spevu a muzicírovania v najväčšom folklórnom amfiteátri na Slovensku vo Východnej.


bottom of page