top of page

Very British

Plzeň... Galéria Európskeho domu... VERY BRITISH... výstava klobúkov na ktorej som mala česť od prezentovať aj svoju tvorbu... Very British.


bottom of page